top of page

ASTROLOGIE

Naše osobnost je utvářena emočními vzorci a tématy které aniž bychom si

to uvědomovali, promítáme do světa.

Horoskop popisuje tato schémata.

Váš horoskop začal při prvním nádechu. 

Pomáhá nám pochopit kdo jsme,

jak se cítíme a původ toho všeho.

Tato negativní schémata jsou vyjádřena

problematickými konstelacemi

a jejich výklad nás může naladit

jak to souvisí s našimi životy.

Rozpoznání těchto vzorců a co je ovládá, 

znamená že už nejsme v bezvědomí.

V ten moment tyto mechanismy ztrácejí sílu a ty negativní konstelace nás již neovlivňují. 

Poznání sebe sama nám umožňuje

se emancipovat a posílit naší osobnost.

Dostaneme se na jiný level, kde přestaneme býti otroky sami sebe

a těch schémat. Náše bytí tak bude

v souladu s našim životem.​

Shishi Myojo Hanko Logo
2.png

ASTROLOGICKÝ ROZBOR

"Poznej sám sebe" a svou osobní legendu

který se skrývá ve Vašem horoskopu.

Každý máme svůj životní příběh

a toto je mapa Vašeho života.

Vyslechnutím příběhu Vašeho života

porozumíte nejen sami sobě,

ale i Vašemu životnímu směru, 

životním zkouškám, výzvám, 

slabostem i potenciálům.

Příběhy hvězd odhalí skryté cesty

jimiž poutník je proveden

odhalí proč bloudil světem, dálkami i městy

v jejich světle noc se mění v den.

Uveďte prosím své celé jméno,

datum, čas a místo narození.

To je důležité pro naše setkání.

Jakmile je platba potvrzena, domluvíme se

na termínu konzultace přes Skype.

Těším se na setkání

S úctou a láskou, Ester ☆

bottom of page