top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraEster Caty Young

Temná Noc Duše

Aktualizováno: 18. 3. 2023Temná noc duše, psychospirituální krize, duchovní nouze,

Probuzení kundalini, Šamanská nemoc, Šamanské zasvěcení, Šamanské volání


„Bez bolesti nelze přijít k uvědomění.

Lidé udělají cokoli, ať je to jakkoli absurdní, aby se vyhnuli tomu, aby čelili své vlastní duši.

Člověk nedosáhne osvícení imaginací světla, ale tím, že učiní temnotu vědomou.“


Carl Gustav Jung


Existuje mnoho názvů pro mnoho způsobů tohoto jevu.

Možná by se to dalo přirovnat k hlubokému nářku duše,

která s téměř Kafkovským chováním Vás jednoho rána vzbudí

a Váš život už nikdy nebude jako dřív.


Svět, do kterého vstupujete, je světem surrealistické, bizarní země “ničeho”,

ve kterém jste zbaveni všech útěch a pohodlí.

Necítíte žádný tep v žilách, žádnou radost, žádné emoce a tato zcela náhlá

a nevysvětlitelná životní erupce, vidí Vaši duši chřadnout do ohluchujícího ticha prázdnoty. . .

Nic než prázdno, kam až oko dohlédne, a zdá se, že prázdnotu nelze zaplnit.

Skončíme jako Řehoř Samsa, hlavní hrdina z Kafkovy Metamorfózy;

kdysi obyčejný cestující obchodník proměněný v gigantický hmyz,

odpojeni od všeho, sledující svět, jehož jsme kdysi byli součástí, jít kolem.


Tento proces metamorfózy je velmi reálný a mystikové, poutníci, i lidé

bez jakéhokoli duchovního, či náboženského zázemí podstupují po staletí.

Zbaví nás každého aspektu našeho bytí a jako had, nás svlíkne z vlastní kůže.

Tímto procesem “zemřeme”, abychom se znovuzrodili,

vstávajíc z vlastního popela jako Fénix.

Naše vědomí a stavy probuzení se podobají probuzení z hlubokého spánku.


Spiritualita “New Age” dlouho tvrdila, že musíme se pouze soutředit na světlo, milovat světlo,

zvyšovat a udržet naše energetické vibrace v lásce a světle tím, že budeme prostě

pouze pozitivní a budeme vizualizovat všechno krásné. Nikdy se nezlobit, vyhýbat se všemu negativnímu, ale ti, kteří toto učili, často nedokážou poučit o důležitosti jít na temnou stranu.

Jakoby temnota byla něčím hříšným a nebyla součástí naší existence.

Avšak naše stínové já má klíč k našemu vlastnímu vzestupu a tak vše na světě,

co je negativní, je projekcí toho, co my potlačujeme v nás, což nakonec vypluje na povrch.

Světlo nás vyživuje, ale je to stín, který nás vyzývá, učí nás, rozvíjí nás, přivádí nás

tváří v tvář k nám samým a světu kolem nás. Je o tom jak ho člověk pochopí a uchopí.

Tím, že mu čelíme, místo abychom ho ignorovali, posilujeme světlo v nás a kolem nás.


Spoušť pro Temnou noc duše je neznámá a tak něco

tak jednoduché, jako jedna událost nebo nesčetné množství malých,

jej mohou probudit ze spánku. Mohou to být události jako ztráta

zaměstnání, bydlení, financí, bankrot, či úmrtí blízké osoby nebo porod.

Budete se cítit opuštěni buď Bohem, nejbližšími, nebo svými vlastními schopnostmi

co řídily život nebo řešily palčivé problémy. Může přijít ve formě nemoci

která se objeví jako katalyzátor změny, které musí vaše tělo odolat.

Přichází, když se chce, a odchází, když je hotovo.

Nemůžete ji ošidit ani překonat. Temné noci nemůžete říct ne.

Může udeřit jako blesk z čistého nebe, když je vše v pořádku,

nebo dokonce skvělé a když se věci hroutí jako Babylonská věž.

Je Vám zle a lékaři nemohou najít nic špatného ani po všech možných testech

a vyšetření a případně i léčby pro rozmanitost matoucích příznaků, kterými se prezentujete:


Některé z hlavních příznaků mohou být:


Obtíže při chůzi. Ztratíte veškerý smysl pro uzemnění a možná ztratíte veškerý smysl

vaší pozemské existence. Můžete pociťovat silné vertigo a závratě a možná budete mít pocit, jako by jste chodily po oblacích. Budete se cítit jako “marshmallow man.”


Můžete mít pocit, že nemůžete používat ruce a nohy

a prožíváte pocity, jako by jste nebyly součástí Vašeho těla.

Může to připomínat, že máte roztroušenou sklerózu nebo fibromyalgii.

To je jeden z hlavních příznaků, jak Vás přivolá šamanova smrt,

abyste musely „umřít“ a rozpadnout se, aby jste se opět daly zase dohromady

jako nový člověk. Toto je složení zkoušky šamana, či člověka, který kráčí šamanskou cestou.


Můžete získat pocit, jako by někdo nebo něco ve vás ovládalo vaše tělo.

To znamená, že pohyby vašeho těla budou stejné, rozhodnete se pohybovat rukama, nohama a vším ostatním požadovaným způsobem, ale budete poněkud odpojeni

od svého těla a budete cítit, že někdo jiný ve vás plní vaše rozkazy.

Pro vnější svět však nebude nic vidět.

Tato zkušenost je extrémně děsivá a vřele doporučuji návštěvu zkušeného šamana,

protože Ve vás může žít cizí entita. Sama jsem touto zkušeností prošla.


Začnete vidět svět kolem sebe jako zrnění statické televize, když vysílání skončí.

Můžete mít také potíže se zaostřováním očima;

věci se budou zdát rozmazané, jakoby budou působit z dálky a můžete mít potíže zaostřit.

Toto je zvednutí závoje, když začnete vidět realitu takovou, jaká je.

Ne něco pevného a faktické, ale začnete vidět pravdu,

že všichni jsme jen shluk částic, energie, které se vzájemně ovlivňují.


Když se pokoušíte mluvit s osobou (i když by mohla být hned vedle vás),

máte pocit, jakoby byla kilometry daleko a jakoby v tunelu.

Také vám zabere několik sekund, než si uvědomíte, co vlastně říkají.

Začnete se štípat, protože si nejste jisti, zda se Vám to všechno jenom zdá ve snu,

nebo jste-li jste opravdu vzhůru. Váš stav bytí bude jaksi ukamenovaný.


Začnete cítit masivní příval energie přicházející zdola nahoru,

vytvoření stavu bytí, kde se spustí neuvěřitelná síla energie

a začněte vás ovládat a nemůžete s tím nic dělat.

Toto je vzestup kundalini, který se často probouzí šamanským voláním.

Vaše tělo je zavaleno nesnesitelnými vlnami veder,

který zanechá Vašemu tělu pocit, jako by hořelo a vibrovalo.

Cítíte výpadky mozku, elektrické vjemy a pocity mimo tělo.

Literárně, jako by vám něco vysávalo duši z těla z temene hlavy.

Toto vše je kundalini, která čistí vaše tělo a transformuje Vaší DNA.


Zažijete ty nejděsivější stavy úzkosti a záchvaty paniky.

Už nebudete schopni snášet temnotu, negativitu anebo naopak budete se děsit světla a lidí.

Vše ve Vás, připraveno na transformaci se zesílí do maxima; emoce, pocity, strachy...atd.

Najednou si neuvěřitelně uvědomíte veškerou toxicitu, která je kolem vás.

Z pohádek se stanou horory a obchodní centra budou živoucím peklem.

Začnete vidět skutečné motivy lidí, emocionální manipulace,

temné stránky a negativa a obecně dualitu všech a všeho.

Jedinou útěchou může být Váš domov, něco, co je Vám známé a bezpečné

a sitcomy jako Přátelé se díky tomu všemu mohou stát vaším zachráncem.


To je projev umírajícího ega, které je samo o sobě pro ty co kráčí šamanskou cestou překážkou a jeho cesta a jeho boj s temnotou. Pokud vyhraje a porazí to,

pak se stane skutečným šamanem, který bude úspěšně bojovat s temnotou a zlem.

Pamatujte že Ego nepůjde dobrovolně, bez boje.

Všechny vaše vzorce chování, systémy přesvědčení, ideologie, Vaše plány,

sny, naděje, jistoty, Váš orientační smysl a Vaše nejbližší okolí

se vším, co v něm je, se rozpadne na kusy, roztříští se po podlaze jako zrcadlo

tak, že jediným způsob, jak se dostat z kruhu ven, je projít střepy svého starého já,

krvácet v bolesti a agónii na každém kroku v naději, že se dojdete na druhou stranu.

Jste zbaveni všeho, co bylo bezpečné, spolehlivé a důvěryhodné...


Můžete zažít i halucinace. Tohle je nebezpečné, jelikož často, lidé

končí v psychiatrických léčebnách na lécích. I toto je součástí procesu

probuzení, když začnete vidět svět za závojem, komunikujete s duchy,

bytostmi z jiného světa, lidmi, kteří odešli na onen svět a otevře se Vám

nadsmyslové vnímaní a vyšší funkce mysli, jako jsou například

jasnovidnost, telepatie, proroctví, vize, intuice, předtuchy a schopnost předvídat budoucnost.

Světu kolem Vás to může připadat jako plnohodnotná psychóza, ale není.


Nejste schopni fungovat v běžném životě, prostě na to nemáte sílu.

Věci jako jít si do kuchyně uvařit čaj Vám naprosto vyčerpají veškerou energii.

Jediné, co děláte, je že spíte nebo naopak nespíte vůbec, ale vaše tělo je tak vyčerpané,

že se stejně nemůžete pohnout a nemůžete si ani vzpomenout, co se stalo včera.


Je logické, že budete bojovat v opozici a budete se chytat posledního stébla,

v naději, že se zachráníte před potápějícím se Titanikem, kterým je Váš život

nedbajíc na skutečnost, že nemáte šanci. Není úniku.


Přesto tvrdě bojujete s tím, co ve Vás zůstalo, s čímkoli, co Vám zbylo

prostřednictvím toho, co lze popsat pouze jako jednosměrnou vstupenku

do pekla na věčnost. Hádáte se, kopete a křičíte, pochybujete a zpochybňujete

všechno, neboť víra Vás zklamala a Vaše neduhy se zdají nevyléčitelné.

Prosíte Boha, aby pomohl, na každém kroku, ale už si ani nejste jistý jeho existencí.

Pokud jste byli ateisté, začněte tím, že zpochybňujete samotnou možnost

něčeho vyššího, pak se ve Vás tak silně povznese Vaše bezprostřední já,

že už to prostě nemůžete ignorovat.

Bojujete s tím, dokud se nezhroutíte na podlahu, roztříštěňi, vyčerpaný,

odevzdaný procesu s jedinou otázkou na mysli "Jaký je smysl mého života?"


Nic už nedává smysl, život pro Vás smysl ztratil a nemá žádný účel...

Každodenní úkony se stávají všedními a robotickými a vy je jednoduše plníte

kvůli důležitosti jejich naplnění. Žádný jiný motiv za tím není.


Jste v takovém zoufalství, že se může často stát že se ocitnete na okraji nebe,

rozjímajíc o smrti či šílenství.

Často se lidé sami léčí nebo končí v psychiatrických léčebnách

s vírou, že je s nimi něco strašně špatně, nebo doufají, že tomu tak utečou.

Někteří leží bezmocně na posteli bez důvodu vstávat a prosté zvednoutí ruky může trvat hodiny.


Vaši přátelé, rodina, blízcí netuší, co se s vámi děje a tím se vytváří stav izolace,

co trhá Vaše spojení na kusy. Vaše já se snaží přizpůsobit této děsivé nové identitě na pozadí vašeho okolí v odporu, necítíte žádnou naději a žádné světlo.

Jste přesvědčeni, že zbytek našeho života strávíme jako Řehoř Samsa,

ve stavu fyzického projevu našeho ponížení.

Na rozdíl od Řehoře ale zapomínáme, že kukla jednoho dne praskne

a proměníme se v krásného motýla.


Mezitím jsme uvězněni ve vzpomínkách na svůj starý život.

Začnete vidět vše z různých úhlů - všechno, co jsme dělali, čím jsme byli, všechno,

co bylo kolem nás; lidé, blízcí a náš vztah k nim a k nim.

Jak se k nám lidé chovali, reagovali na nás a jak vás skutečně vnímali a vy vnímáte je,

aniž by nám byla nasazena páska přes oči, bez zapírání.

Je to nesnesitelný proces, a to i přesto, že byste to okolnímu světu mohli odepřít.

a stále se to snažit popírat sami sobě, svému vědomí a pocit viny tě neopustí,

dokud se jí nepodíváš přímo do očí a nepřijmeš ji a odpustíš.


Epizody zoufalství, intenzivního strachu, pláče, deprese, úzkosti,

panika, mimotělní zkušenost a touha zemřít se prolínají

s živými nočními můrami, ze kterých není probuzení.

Člověk neví, jestli je den nebo noc, skutečné nebo surrealistické, protože všechno je stejné.

Pocit, že svět kolem Vás není skutečný a všechno je sen,

jako bychom to sledovali z dálky, jako by to byl jen film na obrazovce, je intenzivní.

Říkám tomu ten špatný trip; ten, který nutí strach pronikat skrz Vaše žíly, aby se uvolnil, a odešel, ale který zároveň vše zmrazí, takže máte pocity že je to nesnesitelné přežít.

Můžeme také zažívat setkání s lidmi, kteří zemřeli, přešli na onen svět, s anděly

a dalšími bytostmi světla, protože naše mimosmyslové schopnosti se hlasitě a zřetelně otevírají. Žádné ego nemá rádo, když je sraženo na zem, ale pýcha předchází pád.


Pak tam uprostřed smrti našeho vlastního já… světlo!


Tento proces může trvat týdny, měsíce a v některých případech i roky.

Je to velmi unikátní a individuální od jednoho člověka k druhému. Není to hmatatelné.

Jednoduše přijde ve správný čas a odejde když je hotovo – dokud nejsme probuzeni,

jinými slovy metamorfováni.


Je to velmi obtížná, ale zázračná proměna, která odkázala svůj dar

nám v podobě mocného léčení našich nejhlubších ran a traumat.


Naše tělo prochází mnoha změnami, nejen psychickými, ale i fyziologickými-

Temná noc duše často aktivuje I kundalini – energie dřímajícího hada,

který se probudil ze spánku a probudil své mocné energie, které začnou proudit naším tělem, aby se odstranily všechny blokády, které stojí v cestě k uvolnění energie.


To otevírá mnoho duchovních darů a mnoho lidí buď začne

nebo prohloubí svou duchovní cestu prostřednictvím Temné noci duše.

Je také známé jako šamanské povolání nebo šamanské zasvěcení.

Mnoho šamanů prochází psychospirituální krizí, po které je potřeba

aby zahájili svou cestu šamana.


Všudypřítomná přítomnost Boha / Vesmíru / Všeho co je, bude svědomitě

pracovat, dokud není člověk připraven vzdát se před soumrakem jejich duše

a vstoupit do toho, který je před nimi – do jejich vyššího volání a probuzení.

Když se znovu narodíme, naše životy jsou díky tomu bohatší.

Prostřednictvím tohoto se nám odhaluje něco velmi důležitého

o naší identitě, o naší cestě, o našem světě. Neničí světlo uvnitř, ale definuje ho.


Není to všechno láska a světlo.


Ano, když něco chceme, Vesmír se spojí, aby nám pomohl

abychom toho dosáhli, ale na oplátku musíme překonat výzvy, kterým čelíme.

Tvrdá realita často znepokojivých pravd o nás samých, světě a existenci.

Musíme převzít odpovědnost za své vlastní životy a přijmout vhodná opatření

a používat kritické myšlení a rozlišování, abychom se udrželi při zemi.

Hledejte svou vlastní pravdu, protože i guruové světa jsou prostě jen lidé

na konci dne pouze s vlastními zkušenostmi, svými vlastními vjemy,

svým vlastním vědomím a vlastní pravdou. Jdi, najdi si ten svůj.


Nejsme tvůrci své vlastní reality nebo vlastního života.

Jsme spolutvůrci. Společně s Vesmírem tvoříme svůj život,

ale když Andělé volají naše jméno, nemůžeme říct ne!

Nejlepší způsob je ten process přijmout a přijmout

tento neuvěřitelný, léčivý, i když děsivý zážitek!


Každý, kdo si touto zkušeností prochází, vězte, že v tom nejste sami!

Pro více informací přikládám odkaz na český dokument

o tomto fenoménu, který vytvořil světově uznávaný český psychiatr Stanislav Grof.


Z Temnoty duše...světlo


2018 © Ester Caty Young, All Rights Reserved57 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page